Wapnowanie gleby - przyczyny i skutki wapnowania

Wapnowanie gleby

Wapnowanie gleby, temat który jak bumerang wraca każdego roku w okolicy żniw. Zakwaszanie gleb jest ciągłym procesem. Wpływa na nie kilka czynników na które rolnik ma znikomy wpływ. Straty wapnia w ciągu roku mogą sięgać nawet około 250 kg rocznie. Przyjmuje się, że średnio tracimy około 150-160 kg CaO z hektara

Co powoduje zakwaszenie

Działalność człowieka, czyli dokładniej mówiąc uprawa roślin. Około 35-40 kg CaO wywożone jest z pola wraz z plonami. Zależne jest to od kilku czynników w tym od rodzaju uprawianej rośliny.

Nawet 40 kg CaO na potrzeba na zneutralizowanie wpływu kwaśnych deszczy na jednym hektarze.

Wpływ na zakwaszenie gleb ma również wymywanie. W zależności od rodzaju gleby i sposobu wapnowania straty CaO mogą sięgać nawet kilkuset kilogramów na hektarze. Jest to jedna z przyczyn jaka powoduje zmianę sposobu wapnowania z jednorazowego na kilka lat do częstszych, ale mniejszych dawek.

Nie bez wpływu na kwaśność gleb ma stosowanie nawozów mineralnych. Mowa tutaj o azocie (N). Aby doszło do zneutralizowania 1 kg azotu (N) potrzeba nawet 1,5 kg CaO.

Wapnowanie gleby – cel i skutki

Celem podstawowym dla jakiego wykonujemy wapnowanie gleb jest uregulowanie zakwaszenia gleb rolniczych czyli uregulowanie pH gleby. Wapnowanie gleby ma również wpływ na budowę prawidłowej struktury gleb. Prawidłowe pH to również czynnik wspierający intensyfikację życia mikrobiologicznego. pH poniżej 5.0 ma negatywny wpływ na rozwój korzeni ograniczając je bardzo mocno.

Prawidłowa struktura gleby będzie sprzyjała ukorzenianiu się rośliny. Będzie dobrze natleniona oraz będzie o wiele lepiej magazynowała wodę. Te czynniki będą miały również wpływ na życie mikrobiologiczne, życie niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju i plonowania roślin. Badania wykazują, że gleba o odpowiednim odczynie może znacząco podnieść plonowanie.

Kiedy należy przeprowadzić wapnowanie gleby

Każdy rolnik powinien wiedzieć, jakim pH odznaczają się jego gleby. Badania laboratoryjne są metodą najbardziej miarodajną, pozwalają na odpowiednie reagowanie i dawkowanie nawozów wapniowych. Sugerowanie się występowaniem roślin preferujących kwaśne środowisko często jest nietrafione i mało miarodajne.

Słabe rośliny, częstsze niż dotychczas występowanie chorób, zamieranie placowe roślin powinny zwracać uwagę rolnika na możliwe zakłócenia w tym zakresie.

Kiedy przeprowadzać wapnowanie gleby

Kończące się żniwa i zbliżająca się jesień to odpowiedni czas na stosowanie zabiegów. Pozwala to przede wszystkim na wymieszanie nawozu z glebą. Daje to również znacznie więcej czasu na procesy zachodzące w glebie. Stabilizacja odczynu może trwać nawet do roku czasu. Są one zależne od gleby, jej zakwaszanie, opadów, rodzaju nawozów.

Trzy rodzaje wapna są stosowane w rolnictwie. To wapno dolomitowe, wapno węglanowe oraz wapno tlenkowe. Może się zdarzyć, że potrzebne będzie nawożenie interwencyjne, pogłówne, wiosenne. W takim przypadku zaleca się sięgać o wapno granulowane.

Agriker Silicium

Nawóz Krzemowy – płynny zastrzyk energii dla upraw buraków.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Słoma cennym nawozem?

Zobacz jak cennym nawozem jest słoma.