Słoma - cenny nawóz naturalny - szybki rozkład resztek pożniwnych

Słoma – cenny nawóz

Słoma to doskonały nawóz, naturalny, dostępny, o wysokiej zawartości mikro i makroelementów. Przez lata marginalizowana, oddawana za bezcen, a nawet palona. Jeszcze 10-15 lat temu nikogo nie dziwiły kłęby dymów unoszące się nad okolicznymi polami i wsiami. Był to normalny element krajobrazu. Nadmiar słomy nie zwiezionej do produkcji zwierzęcej w ten własnie sposób najłatwiej było z pola usunąć. 

Świadomy wybór

Dziś świadomość co do właściwości słomy rośnie. Nie jest ona już traktowana jako problem, ale posiada swoją wartość i przywraca się jej należną wysoką pozycję w produkcji roślinnej. Rolnicy wiedzą, że stanowi ona nie tylko cenne źródło substancji odżywczych, nie tylko w formie mikro i makro składników pokarmowych. To również źródło materii organicznej. Często jedyne źródło, które w przypadku produkcji zwierzęcej dba o glebę. Słoma staje się pożądana i ceniona przez rolników.

Słoma = materia organiczna

Materia organiczna dostarczana w postaci słomy to lepsza gospodarka wodna, szczególnie istotna w dzisiejszych czasach gdzie niedobory wody coraz częściej nękają krajową produkcję rolną. Materia organiczna to również doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów glebowych. Wspiera ona też procesy glebotwórcze oraz podnosi ogólną żyzność gleb rolniczych.

Przyśpiesz rozkład słomy

Warto zadbać o prawidłowy rozkład słomy i resztek pożniwnych. Słoma rozkładając się dostarcza roślinom cennych składników. Przyśpieszenie tego procesu, jak i zapewnienie prawidłowych warunków do skutecznego rozkładu powinno być na uwadze każdego rolnika. Odpowiednie pH gleby to dobre środowisko dla rozwoju mikroorganizmów, które odpowiadają za szybkie przetwarzanie pozostałej materii. Coraz częściej odchodzi się już od stosowania azotu na resztki pożniwne zastępując je aplikacją wapna, lub specjalistycznych wysoce skutecznych preparatów jak Penergetic-k czy Azofix. Zadaniem tych preparatów jest dostarczanie glebie zubożonej poprzez nawozy sztuczne i środki ochrony roślin mikroorganizmy lub pobudzanie i stymulację tych organizmów naturalnie występujących w glebie.

Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych to również mniejsze ryzyko występowania podeszwy płużnej.

Poznaj Agriker Silicium

Nawóz Krzemowy – płynna formuła dla maksymalnej skuteczności.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Penergetic-k

Szybki rozkład resztek pożniwnych, skutecznie i bezproblemowo