Słoma kukurydzy - szybki rozkład - żyzna gleba - dobry plon

Słoma kukurydzy – wykorzystaj jej potencjał

Słoma kukurydzy pojawia się na wielu polach. Żniwa kukurydziane nabierają rozpędu, a spora część krajowych pól obsiana była odmianami produkowanymi na ziarno. Pozostająca na polach słoma kukurydziana to możliwość wzbogacenia ziemi w składniki pokarmowe i próchnicę. Każdy rolnik uprawiający kukurydze, musi mieć też świadomość, że źle zagospodarowane resztki pożniwne kukurydzy to siedlisko wielu chorób i szkodników.

Zagospodaruj słomę kukurydzianą

Dobrze zagospodarowana słoma kukurydzy wpływa na polepszenie struktury gleby, ogranicza możliwości erozji i łącząc się z częścią mineralną ziemi będzie tworzyć cenną i pożądaną próchnicę. Słoma kukurydzy przywrócona do obrotu materii będzie wspierać gromadzenie wody przez glebę,

Pole po kukurydzy lubi precyzję

Źle zagospodarowana słoma resztek pożniwnych może powodować niepożądane dla rolnika skutki. Słoma kukurydzy jest siedliskiem szkodników, które wykorzystują ją do przetrwania zimowych warunków. To również doskonałe miejsce do rozwoju chorób grzybowych . Zanieczyszczenie jakie pozostaje po nierozłożonych resztkach to utrudnienie w uprawie pola, siewie, a w następstwie utrudnia prawidłowy proces kiełkowania i rozwoju roślin uprawianych w następstwie.

6 ton słomy kukurydzianej = 30 ton obornika

Z każdą toną suchej masy resztek pożniwnych kukurydzy do naszej gleby trafi około 10-12 kg azotu (N), 4-5 kg fosforu (P).  Słoma kukurydzy będzie też bogatym źródłem Wapnia, jest go w niej nieco ponad 22 kg, jak i również blisko 5 kg magnezu (Mg). Każda tona słomy z kukurydzy to również bezcenna materia organiczna. Szacuje się, że przy dobrym zagospodarowaniu resztek pożniwnych z kukurydzy w pierwszym roku możemy z korzystać z około 30% uwalnianych składników odżywczych. To spora ilość pierwiastków które warto uwzględnić w planowaniu nawożenia pod rośliny następcze.

Stosunek węgla do azotu, a rozkład słomy kukurydzy

Stosunek węgla (C) do azotu (N) w słomie kukurydzy wynosi 40:1. To ważny czynnik który prócz wyżej wymienionych decyduje również o tempie rozkładu resztek pożniwnych. W tym przypadku, warto jest sięgnąć po preparaty przyśpieszające rozkład resztek pożniwnych. Stosowanie tego rodzaju produktów jak Penergetic-k, pozwoli przeciwdziałać wygłodzeniu młodych roślin następczych spowodowanym uwstecznieniem Azotu przy niskim stosunku C:N.

Jak mieszać słomę kukurydzy z ziemią

Słoma z kukurydzy powinna być bardzo dobrze rozdrobniona. Ważne, by nie przykryć resztek zbyt głęboko, ani zbyt płytko. Przyjąć możemy, że na tonę słomy którą przyorzemy powinno przypadać około 2 cm gleby. Warto zwrócić uwagę na jakich glebach siejemy kukurydzę. Na lżejszych glebach możemy słomę przyorać głębiej, zaś na ciężkich niech płycej.

Poznaj Agriker Silicium

Nawóz Krzemowy – płynna formuła dla maksymalnej skuteczności.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Jesienne szkodniki rzepaku

Monitoruj pola i działaj z wyprzedzeniem