Siarka w uprawie rzepaku, znaczenie, dostępność, niedobór.
was successfully added to your cart.

Siarka w uprawie rzepaku

 

Siarka w uprawie rzepaku – efektywna uprawa jej wymaga. Ostatnie lata pokazują coraz częstszy niedobór tego pierwiastka w krajowych glebach. Za mała ilość siarki jest mocno widoczna szczególnie w uprawie rzepaku, na glebach lekkich. Pierwiastek ten jest ważnym składnikiem dla zdrowia i efektywnej produkcji rzepaku ozimego, a jego niedobory prowadzą do zaburzenia prawidłowej gospodarki w roślinie i zaburzenia jej rozwoju. Powoduje to w efekcie końcowym niskie wyniki ekonomiczne.

Zapotrzebowanie – siarka w uprawie rzepaku

W zależności od ilości planowanego plonu rzepaku i proporcjonalną ilość słomy roślina pobierze od między 8 a 10 kilogramów siarki (S). Inaczej mówiąc, by wyprodukować jedną tonę nasion potrzebujemy około 35-45 kilogramów SO3 na hektar uprawy. Wysoka mobilność formy przyswajalnej przez rośliny, powoduje, że większość gleb w kraju nie jest w stanie w pełni zaopatrzyć rzepaku w niezbędną ilość tego pierwiastka. Uzupełnianie siarki jest więc niezbędne wszędzie tam gdzie liczymy na wysoki plon.

Źródło siarki w glebie

Przyjmuje się, że ilość siarki pod uprawę rzepaku powinna wynosić ¼ ilości zużywanego azotu. Głównym źródłem siarki jeszcze 20 lat temu była przemysłowa emisja dwutlenku siarki. Walka o czystość powietrza, filtry, unowocześnianie produkcji ograniczyły istotnie to źródło. Siarka zawarta jest również w oborniku, nawozach organicznych. Należy być tutaj jednak ostrożnym. Ponieważ siaka, by była dostępna musi ulec mineralizacji nie jest od razu dostępna dla roślin. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki trzeba mieć na uwadze mineralne nawożenie upraw rzepaku siarką.

Znaczenie siarki w uprawie rzepaku

Rzepak jest rośliną która pobiera duże ilości azotu. Siarka w uprawie rzepaku natomiast intensywnie wspiera pobieranie tego składnika. To jednak nie jedyna funkcja tego pierwiastka. Siarka, która jest pobierana przez roślinę tylko jako jon siarczanowy jest potrzebna roślinie do:

  1. Prawidłowej syntezy aminokwasów
  2. Jest składową witaminy B1
  3. Jest determinantem smaku
  4. Stymuluje pobieranie azotu
  5. Podnosi odporność roślin

 

Siarka w rzepaku – niedobory

Niedobory siarki w rzepaku to niewłaściwe, słabe wybarwienie kwiatów ponadto niedobór tego pierwiastka można rozpoznać po:

  1. Uwypuklające się liście
  2. Kruchość łodyg i liści
  3. Chloroza na powierzchni liści

Przy wysokich niedoborach siarki (S) występuje jednoczesny wysoki niedobór azotu. Efektem tego jest zaburzony rozwój roślin wraz z systemem korzeniowym. Niedobry siarki można również uzupełniać nawozami dolistnymi, nie zastąpią one jednak prawidłowo zaopatrzonej gleby.

 

Warto stosować produkty przyśpieszające rozkład resztek pożniwnych i humifikację obornika. Penergetic-k pozwoli na szybszą humifikację materii organicznej i większą dostępność pierwiastków w tym siarki.

Poznaj Agriker Silicium

Nawóz Krzemowy – płynna formuła dla maksymalnej skuteczności.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Agriker GROW

Kompleksowy nawóz aminokwasowy