Rodzaje nawozów wapniowych - pochodzenie, skład, przeznaczenie

Rodzaje nawozów wapniowych

Rodzaje nawozów wapniowych stosowanych do regulacji pH gleby nie są bez znaczenia. Wybór prawidłowego rodzaju nawozu wapniowego powinien być podyktowane wiedzą na temat struktury gleby, jej kategorii, aktualnego odczynu.

pH gleby jest czynnikiem mającym wpływ na szereg procesów zachodzących w tym dynamicznym środowisku. Wpływa tym samym na wzrost i rozwój roślin, a w ostateczność na plon, jego ilość oraz jakość. Utrzymanie odpowiedniego poziomu pH wymaga stosowania nawozów wapniowych. Nie można mówić o skutecznym i nowoczesnym rolnictwie bez prawidłowego zarządzania glebą i jej odczynem.

Skąd wapno dla rolnika

Rolnictwo korzysta głównie ze złóż dolomitów, margli i wapieni oraz kredy. By można było stosować je jako nawóz trzeba je najpierw bardzo drobno zmielić. Poddanie ich działaniu wysokiej temperatury, czyli wyprażeniu otrzymujemy formę tlenkową nawozów.

Drugim źródłem z jakiego mogą korzystać rolnicy są nawozy wapniowe powstałe w innych gałęziach przemysłu. Wybierając taką alternatywę, warto jest sprawdzić poziom zanieczyszczeń. Takie nawozy mogą posiadać sporo zanieczyszczeń w tym metali ciężkich.

Rodzaje nawozów wapniowych.

Możemy wydzielić dwie główne grupy wapna. Zawierające wapń w postaci tlenkowej (CaO) oraz w związkach węglanowych (CaCO3).

Nawozy wapniowe – węglanowe zaleca się stosować głównie na glebach lekkich. Niektórzy rolnicy mogą spotykać się z zaleceniami stosowania tych nawozów w nawożeniu prewencyjnym na ciężkie gleby. Kreda i wapniak mielony. Warto zaznaczyć, że kreda posiada bardzo wysoką reaktywność. To doskonałe rozwiązanie jeśli musimy szybko dostosować pH gleby.

Nawozy wapniowo – tlenkowe są efektem wyprażania w temperaturze powyżej 1000 stopni Celsjusza kamienia wapiennego. Szybko działające na pH gleby. Pozwalają w stosunkowo krótkim czasie zmienić jego odczyn. Gleby na jakie głównie można je kierować to średnie i ciężkie. Przy stosowaniu tego rodzaju wapna do regulacji pH gleby zaleca się ostrożność, by nie doprowadzić do przewapnowania. Przeprowadzane analizy wykazują bardzo dobry wpływ tego wapna na zdolności strukturo twórcze w glebie.

Nawozy wapniowo – magnezowe. Te uzyskiwane w procesie prażenia ( węglanowo-magnezowe) oraz bardzo dokładnego i drobnego mielenia (tlenkowo-magnezowe) nawozy pozyskiwane są z twardych skał dolomitowych. Zaleca się ich stosowanie w przypadku gleb odznaczających się niską zasobnością w magnez.

Rodzaje nawozów wapniowych – produkty uboczne.

Wapno pocelulozowe to efekt uboczny z produkcji papierniczej. Nie może ono zawierać więcej niż 3,5% chlorków i 1,5% siarczków. Tylko wówczas można je zastosować do produkcji rolnej.

Wapno posiarkowe, by można było zastosować je w uprawach rolniczych nie może zawierać więcej niż 1,5% siarczków.

Wapno pokarbidowe jest produktem ubocznym powstającym przy produkcji acetylenu.

Wapno posodowe może być stosowane przez rolników jeśli nie zawiera więcej niż 2,5% – 3% chlorków. Procent zależy od tego czy jest to odsączone czy podsuszone wapno. Jest efektem ubocznym produkcji sody.

Wapno defekacyjne zawiera CaO w formie węglanowej. Dostarcza do gleby również NPK i mikroelementy, a jest produktem ubocznym powstającym w procesie ekstrakcji cukru. 

Poznaj Agriker Silicium

Nawóz Krzemowy – płynna formuła dla maksymalnej skuteczności.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Wapnowanie gleby

Po co wapnować glebę i jak robić to skutecznie.