Siew buraka cukrowego - gleba, nasiona, nawozy, temperatura

Siew buraka cukrowego

Siew buraka cukrowego świadczy o tym, że na polach w pełni zawitała wiosna. Na termin wysiewu tej rośliny składa się kilka czynników takich jak: struktura gleby i jej temperatura, temperatura powietrza, również istotna jest wilgotność.

Jakie warunki by siać

  • Gdy mierzymy temperaturę gleby na głębokości około 5 cm i odczyt pokazuje nam nie mniej niż 5 stopni Celsjusza,
  • Gleba nie jest sucha, a zasobna w wilgoć,
  • Posiada prawidłową strukturę.

Powyższe argumenty muszą być spełnione. Gdy uda nam się wkomponować w prawidłowe parametry wówczas możemy mówić o dobrych warunków do siewu roślin. Oczywiście rolnicy sieją w różnych terminach oraz nie zawsze zgodnie ze sztuką. Często nie pozwala na to kapryśna pogoda.

Gleba, a siew buraka cukrowego

Buraki cukrowe należą do roślin wymagających jeśli chodzi o warunki glebowe. Temu tez nie każda z krajowych gleb nadaje się do efektywnej produkcji tej rośliny. Gleba pod siew buraków cukrowych, która będzie sprzyjała prawidłowemu wzrostowi roślin to gleba posiadająca:

  • Prawidłową strukturę, wyrównaną w całym jej profilu
  • Zasobność w odpowiednia ilość składników pokarmowych
  • Odpowiednią zasobność w wodę
  • Dobrą zawartość próchnicy
  • Odpowiednią głębokość warstwy ornej

Gleba na której podejmiemy się siewu buraków cukrowych powinna być dobrze uprawiona oraz dobrze napowietrzona. 

Zakłada się, że najlepiej do uprawy buraka cukrowego nadają się gleby kompleksów pszennych, żytnich bardzo dobrych oraz żytnich dobrych. W niektórych miejscach kraju plantatorzy z powodzeniem prowadzą siew buraków cukrowych i uprawę na glebach odbiegających od tego wzorca. Decydujące będzie tutaj prawidłowa zawartość w substancje odżywcze i obecność wody.

 Nasiona 

Tak jak każdej innej rośliny jaką uprawiamy, tak i nasiona buraków cukrowych muszą odznaczać się wysoką zdolnością do kiełkowania. Mówimy tutaj o zdolności do kiełkowania na poziomie 90 – 99%. W najtrudniejszym momencie kiełkowania ochronę podczas kiełkowania zapewniają substancje zawarte w otoczce nasion buraków.

Jak siejemy

Należy pamiętać, by siew buraka cukrowego nie był prowadzony na głębokości większej niż 2 centymetry. Tyle teoria. Rolnicy u których występują ciepłe gleby w których brak wilgotności prowadzą siew na głębokości 3 cm. W przypadku gleb chłodniejszych, i dobrej zasobności w wilgoć często można spotkać się z praktyką siania na głębokości 1 do 1,5 cm

 Burak “lubi zjeść”

W nawożeniu buraków cukrowych musimy pamiętać o zaspokojeniu potrzeb przyszłej plantacji w fosfor i potas. Tutaj pamiętajmy, że należy to zrobić na około 2 do 3 tygodni przed siewem. Kiełkujące buraki są wrażliwe na zasolenie gleby. Buraki cukrowe wymagają również prawidłowego nawożenia azotem. Tutaj groźny dla roślin jest nie tylko niedobór tego pierwiastka, ale również jego nadmiar.

Przedsiewnie warto podać również magnez oraz siarkę której jest coraz mniej w krajowych glebach. Pierwiastki te determinują pobieranie innych składników pokarmowych takich jak azot.

 Sięgnij po krzem

W nawożeniu dolistnym warto sięgać po bor oraz od 6 liścia podawać krzem(klik) Pierwiastki te silnie stymulują plon. Szczególnie Krzem ma silny wpływ na jakość plonu, jego ilość oraz parametry. Buraki cukrowe reagują bardzo dobrze, na dolistne nawożenie aminokwasami.

Poznaj Agriker Silicium

nawet +1o ton plonu

Bardowscy testują krzem

Zobacz jak agriker silicium sprawdził się u Grześka na polu

Lignum Plus

Kondycjoner wody, reguluj pH, ograniczaj wolne jony