Krzem w nawożeniu buraka cukrowego - wysoki plon, wysoka odporność

Krzem w nawożeniu buraka cukrowego

Krzem w nawożeniu buraka – nowe możliwości dla plantatorów

Krzem w nawożeniu buraka cukrowego to nowy trend na ryku nawozowym. Nie jest on jednak ciekawostką, a przynoszącym realne plusy dla plantacji buraków cukrowych nawozem aplikowanym dolistnie. Krzem budzi coraz większe zainteresowanie jako nowe możliwości w nawożeniu buraka cukrowego u producentów tej rośliny.

 

Procentowa zawartość Krzemu (Si) w roślinach jest różna i uzależniona od gatunku roślin. Mimo tego iż gleba jest bardzo bogata w krzem, to jest on dla roślin prawie niedostępny. Krzem w nawożeniu buraka cukrowego okazuje się być pierwiastkiem o znaczeniu równie wysokim jak Bor (B) który wpisał się już na stałe do technologii uprawy tej rośliny.

Krzem – wpływ na buraki cukrowe

Krzem aplikowany w uprawie buraka w formie oprysku wykazuje silne działanie w obrębie komórek epidermy. Innymi słowy, wzmacnia on budowę ściany komórkowej, co niesie za sobą kilka pożądanych zmian. Zmiany te przynoszą wymierne efekty i mają znaczący wpływ na jakość prowadzonej produkcji co ma istotne znaczenie w produkcji tej rośliny i opłacalności ekonomicznej całego przedsięwzięcia.

Ochrona przed patogenami – mocniejsza ściana komórkowa zabezpiecza rośliny w dużo lepszym stopniu. Owady ssące i gryzące znacząco mniej naruszają warstwę ochronną rośliny. Również grzyby mają dużo mniej możliwości do zainfekowania buraka.

Ograniczenie parowania – proces transpiracji, czyli parowania wody z nadziemnych części roślin jest w uprawie buraka (ale i innych roślin) ograniczony. Właściwość ta jest szczególnie przydatna w przypadku niedoborów wody i susz coraz częściej nawiedzających różne rejony kraju.

Wzmacnia pobieranie składników odżywczych – znaczącej poprawie ulega pobieranie niezbędnych do rozwoju korzeni i części nadziemnych oraz budowy plonu korzeni oraz plonu cukru. Fosfor jest tym pierwiastkiem którego pobieranie zwiększa się najbardziej.

Efekt plonotwórczykrzem w nawożeniu buraka cukrowego ma silny wpływ na plon tej rośliny. Znaczącym wzrostom mogą ulec zarówno plon korzeni jak i plon technologiczny cukru.

Efekt detoksykacji – nawożenie upraw krzemem pozwala na obniżenie negatywnego wpływu zbyt dużej ilości niektórych pierwiastków.

Agriker Silicium – Krzem w płynnej formule.

Sprawdzonym preparatem skutecznie zaopatrującym buraki cukrowe w Krzem (Si) jest Agriker Silicum. Nawóz krzemowy o wysokiej przyswajalności i szybkim działaniu. Nowoczesna, płynna formuła pozwala na szybkie przygotowanie cieczy roboczej. Dodatkowo Agriker Silicium wzmocniono dodatkowo zawartością potasu.

 

 

nawożenie krzemem buraka cukrowego
krzem w nawożeniu buraka cukrowego

Nowoczesne podejście do stymulacji upraw buraka cukrowego krzemem pozwala osiągać wysokie efekty produkcji tej ważnej rośliny.

Poznaj Agriker Silicium

Nawóz Krzemowy – płynna formuła dla maksymalnej skuteczności.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Siew buraka cukrowego