Adiuwant doglebowy - PeriTerra - mniej wody - więcej skuteczności

Adiuwant doglebowy – 6 zalet

Adiuwant doglebowy jest odpowiedzią na potrzebę ograniczania strat środków ochrony roślin stosowanych w zabiegach doglebowych. Równie ważne było podniesie skuteczności ŚOR, jak i poprawa efektywności ich działania w coraz trudniejszych warunkach klimatycznych.

Adiuwant doglebowy PeriTerra jest preparatem działającym na kilku płaszczyznach. Dzięki połączeniu w jednym preparacie szerokiego spectrum działania adiuwant doglebowy skutecznie wpływa na jakość doglebowej ochrony roślin przed chwastami.

Działanie adiuwantu doglebowego sprawdza się również w trudnych warunkach pogodowych z jakimi mierzymy się od kilku lat w uprawie roślin.

Adiuwant doglebowy – 6 zalet PeriTerra

  1. Tworzy „mikrofilm” utrzymując jednolitą warstwę ochronną substancji czynnej. Dzięki takiemu parasolowi ochronnemu, każdy wschodzący chwast ma styczność z substancją czynną preparatu.
  2. Preparat PeriTerra koncentruje substancje czynne preparatu w górnej warstwie gleby. Adiuwant doglebowy ogranicza tym samym przemieszczanie substancji czynnych w głąb gleby. Wpływa to nie tylko na jakość zabiegów, ale i wpływ substancji czynnych na środowisko.
  3. Fitotoksyczność jaką często wykazują herbicydy jest znacząco ograniczona lub wyeliminowana. Nie przemieszczająca się substancja czynna nie oddziałuje na rośliny uprawne tak znacząco. Zmniejszeni stresu roślin uprawnych jakim są herbicydy to ich lepszy rozwój i plonowanie.
  4. PeriTerra ogranicza parowanie cieczy roboczej z powierzchni gleby pozwalając substancji czynnej na prawidłowe związanie się z cząsteczkami gleby.
  5. Istotnym jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej. Dzięki tej właściwości gleba jest równomierniej pokryta i pole działania herbicydu jest dużo większe.
  6. Stabilny dryft kropli cieczy roboczej pozwala na precyzyjną aplikację, równomierne pokrycie gleby, a więc i efektywniejsze działania.

Oszczędność i skuteczność

Cechy PeriTerra pozwalają wielu gospodarstwom rolnym efektywnie zarządzać wodą i środkami ochrony roślin. Adiuwant doglebowy, pozwala na lepsze wykorzystanie wody. W dobie ciągłych niedoborów deszczu, obniżania się poziomu wód podskórnych jak i również rosnących kosztów produkcji rolnej należy szukać optymalizacji zużycia wody w gospodarstwach rolnych.

Liczne doświadczenia pokazują, że adiuwant doglebowy włączony do zabiegów doglebowych przeciw chwastom pozwala ograniczyć zużycie wody nawet o 20%. Takie działanie sprawdza się zarówno w małych jak i dużych gospodarstwach. PeriTerra pozwala na szybkie przygotowanie cieczy roboczej i stanowi całość technologii (LignumPlus, Spuma, Perifolis) pomagającej poprawiać wydajność wody i zabiegów prowadzonych przy jej użyciu.

Poznaj LignumPlus

Kondycjoner wody do zabiegów ochrony roślin

Gnojowica bez kożuchów i osadów – SKLEP

Penergetic-g do gnojowicy. Ogranicz zapach i kożuchy

Trzmiele do zapylania

Trzmiele do zapylania upraw sadowniczych, ogrodniczych i pod osłonami