Adiuwant doglebowy - PeriTerra - mniej wody - więcej skuteczności

Adiuwant doglebowy – 6 zalet

Adiuwant doglebowy to odpowiedź na potrzebę ograniczania strat środków ochrony roślin stosowanych w zabiegach doglebowych. Równie ważne było podniesie skuteczności prowadzonej ochrony. Co daje stosowanie adiuwantu doglebowego? Wybrał 6 najważniejszych moim zdaniem zalet tego preparatu. 

W naszej ofercie znajdziecie adiuwant doglebowy PeriTerra, to na jego przykładzie przybliżę działanie tego rodzaju preparatów. Adiuwant doglebowy jest preparatem działającym na kilku płaszczyznach. Dzięki połączeniu w jednym produkcie szerokiego spectrum działania, adiuwant doglebowy skutecznie wpływa na jakość doglebowej ochrony roślin przed chwastami. Adiuwant do zabiegów doglebowych sprawdza się również w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach pogodowych. Z takimi mierzymy się w ostatnich latach coraz częściej.

Adiuwant doglebowy – 6 zalet które wpływają na skuteczność ochorny

  1. Tworzy „mikrofilm” utrzymując jednolitą warstwę ochronną substancji czynnej. Dzięki takiemu parasolowi ochronnemu, każdy wschodzący chwast ma styczność z substancją czynną preparatu.
  2. Preparat koncentruje substancje czynne herbicydu w górnej warstwie gleby. Adiuwant doglebowy ogranicza tym samym przemieszczanie substancji czynnych w głąb gleby. Wpływa to nie tylko na jakość zabiegów, ale i wpływ substancji czynnych na środowisko.
  3. Fitotoksyczność jaką często wykazują herbicydy jest znacząco ograniczona lub wyeliminowana. Nie przemieszczająca się substancja czynna nie oddziałuje na rośliny uprawne tak znacząco. Zmniejszeni stresu roślin uprawnych jakim są herbicydy to ich lepszy rozwój i plonowanie.
  4. PeriTerra ogranicza parowanie cieczy roboczej z powierzchni gleby pozwalając substancji czynnej na prawidłowe związanie się z cząsteczkami gleby.
  5. Istotnym jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej. Dzięki tej właściwości gleba jest równomierniej pokryta i pole działania herbicydu jest dużo większe.
  6. Stabilny dryft kropli cieczy roboczej pozwala na precyzyjną aplikację, równomierne pokrycie gleby, a więc i efektywniejsze działania.

Oszczędność i skuteczność

Cechy adiuwantu doglebowego, w tym przypadku Peri Terra pozwalają wielu gospodarstwom rolnym efektywnie zarządzać wodą i środkami ochrony roślin. Adiuwant doglebowy, pozwala na lepsze wykorzystanie wody stosowanej do zabiegów.  W dobie ciągłych niedoborów deszczu, obniżania się poziomu wód podskórnych, jak również rosnących kosztów produkcji rolnej. Warto szukać optymalizacji zużycia wody w gospodarstwach rolnych.

Liczne doświadczenia pokazują, że adiuwant doglebowy włączony do zabiegów doglebowych przeciw chwastom pozwala ograniczyć zużycie wody nawet o 20%. Takie działanie sprawdza się zarówno w małych jak i dużych gospodarstwach.

To może Cię zainteresować:

Adiuwant Peri Terra

Sklep – kondycjoner doglebowy

Gnojowica bez kożuchów i osadów – SKLEP

Penergetic-g do gnojowicy. Ogranicz zapach i kożuchy

Trzmiele do zapylania

Trzmiele do zapylania upraw sadowniczych, ogrodniczych i pod osłonami