Aktywator gnojowicy - skuteczny sposób na kożuch i odór - szybka aplikacja

Aktywator gnojowicy – jak uzyskać cenny nawóz

Aktywator gnojowicy, pod tą nazwą kryją się produkty dedykowane hodowcom, którzy swoją produkcję prowadzą w systemie bezściółkowym. Specjalistyczne preparaty mają za zadanie podnoszenie opłacalności produkcji i poprawę dobrostanu zwierząt. Co jeszcze kryje się pod tym hasłem?

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym są aktywatory gnojowicy
 • Co zyskujesz stosując aktywator gnojowicy
 • Czym jest Penergetic-g
 • Kiedy aplikować preparat do aktywacji gnojowicy

Aktywator – do zadań specjalnych

Aktywatory gnojowicy mają za zadanie inicjować prawidłowe procesy zachodzące w gnojowicy. Wspierają swoim działaniem mikroorganizmy odpowiadające za przemianę związków organicznych tworząc z gnojowicy cenny nawóz. Prawidłowa mikroflora podnosi wartość nawozową gnojowicy.

Każdy aktywator gnojowicy warto stosować już w pomieszczeniach inwentarskich, czyli pod zwierzęta, do kanałów gnojowych. Przyśpiesza to rozwój procesów tlenowych ograniczających odór, tworzenie się osadów i kożuchów. Poprawia się w ten sposób mikroklimat chlewni, obory czy też kurnika. Wpływa to na dobrostan zwierząt, przekładając się na ekonomiczne warunki prowadzenia produkcji zwierzęcej. Preparat można również podawać do przepompowni. Zaletą tego typu aplikacji jest dokładne wymieszanie produktu z płynnymi odchodami.

Co zyskujesz sięgając po aktywator gnojowicy

 • Ograniczenie kaszlu zwierząt
 • Mniejsza ilość much
 • Ograniczenie efektu czerwonych oczu
 • Łatwiejszy i mniej czasochłonne sprzątanie boksów
 • Czystsze podłoże pod zwierzętami
 • Ograniczenie straty azotu
 • Jednolita, płynna konsystencja
 • Zmniejszenie odoru

Gnojowica traktowana jest często jako zło konieczne. Tymczasem to szybkodziałający nawóz, który dobrze przygotowany odciąża budżet w zakresie zakupu nawozów mineralnych. Większość składników gnojowicy dostępne są w formie mineralnej. To sprawia, że składniki są szybciej przyswajalne niż pochodzące z obornika. Szczególnie tyczy się to azotu.

Penergetic-g – aktywator gnojowicy

Penergetic-g to aktywator gnojowicy, którego działanie prowadzi do osiągania celów wymienionych wyżej w artykule. Ma za zadanie podnosić dobrostan zwierząt, zwiększać wartość nawozową gnojowicy i oszczędzać czas potrzebny do wywozu cieczy i sprzątania.

Penergetic-g aplikujemy dodając rozpuszczony w wodzie produkt do płynnej frakcji gnojowicy. Aktywator Penergetic-g warto w miarę możliwości rozmieszczać z gnojowicą. Przyśpieszy to działanie preparatu.

Naturalny produkt w pełni bezpieczny dla zwierząt i prosty w stosowaniu nie wymaga nakładów czasu i specjalistycznych narzędzi do stosowania.

Kiedy zacząć aplikować aktywator gnojowicy

Penegetic-g jak każdy inny aktywator gnojowicy warto aplikować od momentu pustego zbiornika. Preparat ma więcej czasu na rozpoczęcie działania. Szybsza aplikacja to ograniczona strata azotu i innych substancji mineralnych.

Jeśli zdarza się taka potrzeba, to po preparat aktywujący gnojowicę można sięgnąć na każdym etapie produkcji. Szczególnie w przypadku dużych zbiorników i sporej ilości gnojowicy gromadzonej w gospodarstwie. Warto pamiętać, że mikroflora z każdym tygodniem działania preparatu zmienia się wpływając na otoczenie.

Cierpliwości

Gnojowica jest mieszanką odchodów zwierzęcych (moczu i kału), resztek pożywienia, wody, a także środków stosowanych do higienizacji pomieszczeń inwentarskich i leków stosowanych w hodowli. Aktywatory do gnojowicy potrzebują chwili czasu by przywrócić zachwianą równowagę w tym “środowisku”. Można przyśpieszyć ich działanie poprzez dokładne wymieszanie preparatu z cieczą.

Prostota stosowania dobrego aktywatora gnojowicy sprzyja poprawie opłacalności produkcji. Gdy elementem prowadzonej hodowli staje się aktywator gnojowicy zwierzęta rzadziej chorują, szybciej rosną. przez to nakłady na opiekę weterynaryjną stają się mniejsze. Mniejsza ilość czasu potrzebnego na wywóz gnojowicy i jej większe właściwości nawozowe są silnymi argumentami przemawiającymi za prawidłowym gospodarowaniem gnojowicą.

Poznaj Nawóz z krzemem

Agriker Silicium – płynna formuła dla maksymalnej skuteczności.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Penergetic-g do gnojowicy

Aktywator gnojowicy – skuteczny sposób na kożuch gnojowicy