Krzem

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zagrożenia stwarza szarek komośnik
  • Dowiesz się jak monitorować uprawy buraków i rozpoznać szkodnika
  • Poznasz biologię szkodnika i metody jego zwalczania 

Szarek komośnik

W ciągu kilku dni potrafi zniszczyć całą plantację. Żarłoczny, trudny w zwalczaniu, szybko poszerza swój zasięg, pojawiając się w kolejnych lokalizacjach w kraju. Szarek komośnik, bo to on jest czarnym bohaterem tego artykułu, staje się jednym z głównych wrogów plantatorów buraków cukrowych w całym kraju.


Ten żarłoczny chrząszcz, przybył do nas zza wschodniej granicy. Pierwszy raz odnotowano jego obecność w Polsce w 2016 roku. Zamojszczyzna, gdzie miało to miejsce, stała się też poligonem doświadczalnym. Tam podjęto pierwsze próby walki z szarkiem komośnikiem.

Wiosenne przebudzenie – jak szarek komośnik rozpoczyna sezon

Z zimowego letargu budzi się, gdy średnia temperatura gleby zbliża się do 10 stopni Celsjusza. Niestety, czas ten jest zbieżny ze wschodami buraków cukrowych. Po kilku dniach od przebudzenia, gdy nabierze siły, rozpoczyna wędrówkę na nowe plantacje buraków cukrowych.

W tzw. międzyczasie, szarek komośnik żywi się chwastami komosowatymi – stąd pochodzi jego  nazwa. W chłodne dni migruje pieszo, a gdy tylko robi się dostatecznie ciepło, szarek odbywa loty. Owad ten nie lata zbyt daleko, stąd pierwsze oznaki bytowania szkodnika dostrzeżemy na obrzeżach uprawy. Szczególnie ważna jest więc dokładna lustracja pól, szczególnie w zewnętrznych rzędach.

Jeśli w bliskiej odległości była w poprzednim roku prowadzona uprawa buraka, warto uwzględnić ten kierunek. Szczególnie jeśli wiemy, że szarek był tam obecny.

Szarek komośnik prowadzi głównie nocny tryb życia. Żerowanie rozpoczyna po zachodzie słońca. Plantatorzy buraków zauważyl teżi mniejszą, ale jednak aktywność tego szkodnika podczas pochmurnych dni.

Szarek komośnik

Szarek komośnik

Szarek komośnik – biologia szkodnika

Szarek komośnik to chrząszcz mierzący około 1,5 cm długości. Charakteryzują go układające się w literę “V” dwa ciemniejsze paski włosków na skrzydłach. Ma szaro-czarne ubarwienie i krótki szeroki ryjek.

Każda samica składa średnio 120-150 sztuk jaj. Zdarza się, że niektóre składają nawet 300 sztuk jaj i więcej. Jaja, eliptyczne, długości około 1,2 mm,  mają lekko kremowe zabarwienie.

Samice przykładają się do wybrania miejsca, w którym złożą jaja. Szczególnie chętnie wybierają miejsca blisko korzenia buraka, z wilgotną glebą. Wilgoć ogranicza wysychanie jaj, aby do tego nie dochodziło, samice starają się podczas ich składania zagrzebać je jak najgłębiej. Pozwala im to na lepsze umiejscowienie przyszłego potomstwa.

Po okresie rozrodczym dorosłe osobniki giną. Żerujące na korzeniach larwy dorastają do 3 cm długości. Są beznogie, białe i mają wyraźnie wyodrębnioną głowę.

Trwa to mniej więcej do końca sierpnia. Wrzesień, to dla szarka czas przepoczwarzania się. Większości chrząszczy, nabranie barw i charakterystycznego dla osobników dorosłych wyglądu, zajmuje około dwóch tygodni.

Szarek komośnik.

  • Duża szkodliwość. W kilka nocy może doprowadzić do konieczności przesiania plantacji. 
  • Intensywne rozmnażanie. Jedna samica składa średnio 150 – 200 jaj w sezonie.
  • Żeruje na wschodzących burakach. Początek jego wiosennej aktywności nakłada się na okres wschodów buraka cukrowego. 

Szkodliwość

Chrząszcz wygryza w nadziemnych częściach roślin „zatoki”. Często zjada liście całkowicie i uszkadza hypokotyl. Rośliny z takimi uszkodzeniami     albo zamierają, albo stają się osłabione i podatne na inne patogeny, szybciej tracą wodę, w efekcie czego plony są znacząco mniejsze.

Obserwacje pokazują, że jeden osobnik może w ciągu jednej nocy żerować nawet na 20 siewkach. W wielu przypadkach prowadzi to do potrzeby przesiewania plantacji

Szarek komośnik

Szarek komośnik – osobniki złapane w pułapkę feromonową.

Trudna walka z szarkiem komośnikiem

Walka z szarkiem komośnikiem nie należy do łatwych zadań. Mimo, że pojawiają się nowe preparaty zarejestrowane do zwalczania tego szkodnika, to ciągle stanowi on spore zagrożenie. Sytuacja w zakresie skuteczności chemicznych metod zwalczania jest dynamiczna. Każdego roku nie brakuje plantacji które są przesiewane.

Kluczowa jest lustracja

W okresie początkowego wzrostu roślin, a przy tym coraz intensywniejszego żerowania szkodników, powinniśmy być na plantacji praktycznie każdego dnia. Szczególnie, gdy wiemy, że w naszej okolicy szkodnik był obecny w poprzednich sezonach.

Pomocne w zdemaskowaniu szkodnika i określeniu poziomu zagrożenia są pułapki feromonowe które powinno umieszczać na polu w odpowiednich miejscach. Dzięki szybkiej reakcji możemy ruszyć z ochroną, nim szarek komośnik zmusi nas do przesiewania plantacji.

Pułapki montujemy najpierw na obrzeżach pola po ubiegłorocznej plantacji. Zwykle to stąd chrząszcze rozpoczną migrację na nowe plantacje. Kolejnym krokiem jest ich montaż na obrzeżach nowych plantacji.

Na terenach objętych działaniem szkodnika warto rozważyć wybór odmian, które cechuje wyższe tempo wzrostu. Pozytywne rezultaty daje również gęstszy siew na obrzeżach plantacji.

Ponieważ szarek komośnik zimuje w glebie po buraczyskach na głębokości do 30 cm, możliwa jest także walka mechaniczna. Wielu praktyków zaleca wykonywanie orki i rezygnację z uprawy uproszczonej, szczególnie tam, gdzie stwierdzono występowanie szarka komośnika.

Warto przeczytać:

OSTATNIE WPISY / ZOBACZ WSZYSTKIE

krzem w uprawie buraków

Krzem w burakach – dobry duet na dobry plon

| Nawożenie, Rolnictwo, Uprawa buraków cukrowych | No Comments

Bartosz KaletaDoradca agrotechniczny Prywatnie fan wolności jaką dają motocykle. Zawodowo specjalista w podnoszeniu odporności roślin, optymalizacji produkcji. Pomaga rolnikom zarabiać więcej!

Wiosenna stymulacja ozimin

| Nawożenie, Rolnictwo | No Comments

Wojtek CałusDoradca agrotechniczny 

Żółte naczynia w rzepaku

Żółte naczynia w rzepaku

| Nawożenie, Rolnictwo, Uprawa rzepaku | No Comments

Krzysztof ŚwierkowskiSpecjalista ds. agronomii i zootechniki.