Kożuch na gnojowicy - aktywacja gnojowicy przy pomocy Penergetic-g

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Skąd bierze się kożuch na gnojowicy i osady.
  • Jak stosować aktywator gnojowicy Penergetic g

Kożuch na gnojowicy to częsty problem z którym boryka się wielu producentów trzody chlewnej, bydła mlecznego jak i innych zwierząt hodowlanych. Osady na dnie zbiorników, wanien i kanałów gnojnych. Ograniczony przepływ wspomnianych już kanałów które stają się wylęgarnią much, duszący zapach nie muszą być codziennością. Rozwiązaniem problemów może stać się Penergetic-g. Technologia dedykowana do stymulacji prawidłowych procesów w gnojowicy.

kożuch na gnojowicy - zbiornik z gnojowicą i mieszadło

Gnojowica – czym jest?

Gnojowica, czyli mieszanina odchodów, moczu, wody powstaje przy produkcji zwierzęcej w systemach bezściółkowych. Prawidłowo gromadzona, przetwarzana stanowi doskonały nawóz. Osady, kożuchy i brak homogenizacji jej struktury powodują, że dla wielu producentów rolnych gnojowica, to bardziej przykry problem, a nie cenne źródło naturalnych związków.

Jej skład może się od siebie różnić. Jest uzależniony od gatunku zwierząt hodowlanych oraz sposobu żywienia. Na skład gnojowicy będą również miały warunki bytowe zwierząt. Co bardzo ważne z punktu widzenia przeciwdziałania takiemu zjawisku jak kożuch na gnojowicy wpływ na gnojowicę mają również stosowane leki, dodatki paszowe oraz preparaty stosowane do dezynfekcji.

Kożuch na gnojowicy.

Kożuch na gnojowicy to najczęstszy problem wymieniany przez rolników. Boryka się z nim większość hodowców krów i trzody chlewnej. Powstaje w kanałach, zbiornikach, wannach. Stojąca gnojowica poddawana jest naturalnemu działaniu praw fizyki. Sedymentacja powoduje rozdzielenie się poszczególnych frakcji składowych gnojowicy.

Czym to się kończy wszyscy wiemy. Mieszanie, czasem dowożenie wody, by rozpuścić osady, nadmiarowe godziny spędzone przy wywożeniu gnojowicy. W skrajnych przypadkach poświęcamy gnojowicy i pracy przy niej nawet 80% więcej czasu.

Chemia stosowana do dezynfekcji, antybiotyki, sztuczne dodatki paszowe często powodują osłabienie naturalnej mikroflory gnojowicy. Osłabione bakterie nie są  stanie przeprowadzić prawidłowych procesów rozkładu nawozu.

Pamiętaj, że kożuch powstały na gnojowicy obniża też jej wartość nawozową. Procesy biochemiczne zachodzące w źle zagospodarowanej gnojowicy, to straty azotu poprzez ulatnianie amoniaku. To realne pieniądze które Ci uciekają.

Korzuch w wannach, kanałach gnojnych służących do usuwania gnojowicy powoduje też pogorszenie warunków bytowych zwierząt. Przekłada się to na ich zdrowie. Ma również wpływ na samopoczucie. Taki kożuch utrzymujący się na gnojowicy, również w kanałach i wannach, to doskonałe miejsce do rozwoju much. Jak muchy wpływają na trzodę czy bydło wiesz doskonale.

Kożuch na gnojowicy ma realny wpływ na opłacalność hodowli 

  • straty azotu, ulatnianie amoniaku
  • pogorszenie warunków bytowych zwierząt
  • wzrost kosztów produkcji i spadek rentowności
  • spadek wartości nawozowej gnojowicy
  • wzrost liczby much

Penergetic-g – działanie.

Penergetic-g to aktywator gnojowicy. Ma za zadanie wspierać prawidłowe życie mikrobiologiczne w gnojowicy. Stymuluje on prawidłowe procesy poprzez pobudzanie bakterii tlenowych i prowadzonych przez nie procesów. Aktywując procesy tlenowe, a dzięki temu ogranicza znacznie wydzielanie amoniaku, a więc i straty azotu. Poprawia również mikroklimat chlewni, obory, kurnika, co wpływa pozytywnie na stan zdrowia zwierząt oraz wydajność produkcji.

Nasze doświadczenia wykazują redukcję tak zwanego efektu czerwonych oczu oraz kaszlu u zwierząt. Znaczący spadek w nakładach czasowych i energetycznych na pracę przy opróżnianiu kanałów, czy zlewni niesie ze sobą konkretne oszczędności.

Kożuch na gnojowicy – aplikacja Penergetic-g

Aktywator gnojowicy Penergetic-g aplikujemy bezpośrednio do gnojowicy. Robimy poprzez wlew rozpuszczonego w wodzie preparatu pod kożuch.

Jeśli naszym celem jest kożuch na gnojowicy, wówczas rozpuszczamy Penergetic-g w ilości ok. 2kg preparatu na 100 tyś litrów gnojowicy. Potrzebne będzie do tego kilkadziesiąt litrów wody. W przypadku posiadania mieszadła rozlewamy zawiesinę po całym zbiorniku i mieszamy.

Gdy nie posiadamy mieszadła, wlewamy preparat w jak największą ilość miejsc. Pamiętajmy, by dokonać wlewu pod kożuch, do płynnej frakcji. W tym celu wykonujemy w osadzie wierzchnim otwór i wlewamy doń część przygotowanego roztworu. Staramy się wykonać jak największą ilość wlewów, w różnych miejscach, by zapewnić równomierne rozprowadzenie preparatu.

Można również wlać preparat do wozu asenizacyjnego z pewną ilością gnojowicy i wlać znów do zbiornika.  Tutaj również staramy się wlać ciecz pod kożuch na gnojowicy, do ciekłej frakcji.

Czy mieszać Penergetic g? Jeśli masz taką możliwość, warto. Przyspieszy to działanie preparatu.

Aplikacja w oborach i chlewniach.

Preparat Penergetic-g jest w pełni bezpieczny dla zwierząt. Nawet w przypadku jego spożycia przez zwierzęta nie będzie miał negatywnego wpływu na ich zdrowie. W celu poprawy warunków w obiektach inwentarskich i upłynniania/aktywacji gnojowicy w kanałach, nieckach rozcieńczamy produkt w wodzie i za pomocą konewki, wiadra rozlewam preparat po rusztach, kanałach. Dawka preparatu to 5g/DJP/tydzień 

Tutaj również, jeśli jest możliwość staramy się wymieszać preparat z cieczą jaka jest w kanałach. Staraj się również wlewać preparat pod kożuch postały na gnojowicy i wlew wykonywać w kilku miejscach.

 

baner reklamowy penergetic g - aktywator gnojowicy do usuwania kożucha na gnojowicy

Penergetic-g – aktywator gnojowicy

Poznaj szwajcarską technologię aktywacji gnojowicy

Penergetic-g – SKLEP

Aktywator gnojowicy, do likwidacji osadów, kożuchów i ograniczania odoru.

Nawóz Krzemowy – Nowość

Stymulacja krzemem – Nowe możliwości