Skrzypionka - biologia owada, szkodliwość, zwalczanie i regeneracja roślin

Skrzypionka

Skrzypionka jest niewielkim chrząszczem który może powodować spore straty w uprawach zbóż. Straty plony głównego w zbożach mogą sięgać nawet 30-40 procent. Ostatnie lata przynoszą nasilenie występowanie tego szkodnika który występuje u nas w dwóch gatunkach. Skrzypionka błękitek oraz skrzypionka zbożowa. Chrząszcze te należą do rodziny stonkowatych.

Skrzypionka zbożowa i błękitek – biologia owada

Dorosłe owady skrzypionki zbożowej mają długość około 5-6 milimetrów. Skrzypionka błękitek jest nieznacznie mniejsza od swojej zbożowej kuzynki i mierzy od 4 do 5 milimetrów długości. Skrzypionka błękitek jest błękitno-zielona natomiast chrząszcze skrzypionek zbożowych mają pomarańczowe odnóża i czarną główkę.

Różnice jakie dzielą owady to sposób przepoczwarzania się larwa. Skrzypionki zbożowe przepoczwarzają się w glebie, zaś drugi owad przepoczwarza się na źdźbłach i liściach zbóż.

Brunatno-żółte ubarwienie larwy jest cechą wspólną obu gatunków. Larwy pokryte są mieszanką śluzu i kału. Stanowi to ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Owady obu gatunków rozmnażają się bardzo szybko. Składane jaja od 1 do 4 na liściach atakowanych roślin, a dokładniej wzdłuż głównego nerwu lub w jego okolicach. Najczęściej jednak jest to jedno jajo. Rozrób rozpoczyna się w pierwszej połowie maja.

Jeśli warunki są sprzyjające to jedna samica jest w stanie złożyć nawet 300 jaj.

Gdzie żeruje skrzypionka

Skrzypionki preferują najmłodsze części rośliny. Wygryza ona charakterystyczny ślad w postaci białego paska. Powstaje on na skutek wygryzienia przez larwę skórki z góry liścia oraz miękisz.  Żerowanie larw powoduje duże straty na roślinie. Atakując intensywnie liść flagowy oraz podflagowy skrzypionki uszkadzają mocno aparat asymilacyjny zbóż.

1-1,5 larwy na życie oraz zbożach ozimych to róg szkodliwości ekonomicznej. Dla owsa oraz zbóż jarych jest to 0,5 do 1 larwy na jednym źdźble. Miejscem zimowego spoczynku chrząszczy są trawy, rozpadliny, resztki pożniwne

Naturalni wrogowie.

Skrzypionka posiada naturalnych wrogów. Wśród naszych przyjaciół ograniczających populację skrzypionek jest między innymi larwa biedronek która żywi się jajami tego owada. Kilka rodzajów pasożytniczych grzybów atakuje larwy oraz jaja skrzypionek

Skrzypionki – profilaktyka, zwalczanie, regeneracja

Aby ograniczyć liczebność skrzypionek należy prowadzić zrównoważone nawożenie. Płodozmian, oraz przyspieszanie rozkładu resztek pożniwnych również obniża występowanie tych gatunków. Nowym kierunkiem wspierającym rośliny przy ataku owadów jest stosowanie krzemu który wzmacnia ścianki roślin oraz utrudnia żerowanie owadów. Warto również stosować preparaty wspierające regenerację jak Agriker TOP.

Do zwalczania chemicznego po osiągnięciu progu szkodliwości możemy stosować środki chemiczne. Alfa-cypermetryna, dimetoad, deltametryna to kilka z substancji czynnych skutecznych w zwalczaniu szkodnika.

skrzypionka

Skrzypionka zbożowa (Oulema melanopa)

skrzypionka

Żerujące larwy skrzypionki 

skrzypionka

Uszkodzenia liścia spowodowane przez larwy skrzypionki zbożowej

Biedronki to naturalni wrogowie skrzypionek. 

Agriker Silicium – płynna formuła krzemu wzmacnia rośliny

Poznaj Agriker Silicium

Nawóz Krzemowy – płynna formuła dla maksymalnej skuteczności. Wsparcie dla Twoich roślin.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Agriker Top

Aminokwasowy preparat wspierający regenerację również po żerowaniu skrzypionek.