penergetic-p

Skuteczna i szybka inicjacja rozkładu resztek pożniwnych, żyzność gleby poprawiająca się z każdym sezonem, większa zasobność wodna, mniejsze nakłady na agrotechnikę, nawożenie i ochronę roślin. Naturalna biotechnologia dla Twojej gleby.

Odbudowa struktury gleby, poprawa jej żyzności, stworzenie środowiska optymalnego dla rozwoju dżdżownic, pożytecznych  grzybów i bakterii. Tylko gleba zdrowa pozwoli na osiąganie dobrych plonów przy minimalnych nakładach.

Działanie

  • inicjuje i podnosi efektywność rozkładu resztek pożniwnych
  • podnosi zasobność w próchnicę
  • stymuluje rozwój ryzosfery wpływając na wiele procesów w niej zachodzących 
  • działa prewencyjnie ograniczając występowanie wielu chorób
  • podnosi retencję wodną gleby
  • tworzy optymalne środowisko dla rozwoju dżdżownic, pożytecznych grzybów i bakterii

Penergetic-b jest dedykowany do  każdego rodzaju uprawach rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych. Preparat jest stosowany w blisko 50 krajach na świecie w uprawie setek gatunków roślin.

Wszędzie tam gdzie podstawą produkcji roślinnej jest zdrowa gleba, a jej żyzność determinuje jakość produkcji oraz zadowalający efekt ekonomiczny, potrzeba podejmowania innowacyjnych rozwiązań szytych na miarę wyzwań przed jakimi stoi dziś rolnictwo.

Penergetic-b stosowany systematycznie jest wsparciem dla roślin w przypadku niedoborów wody. Zdrowa, żyzna gleba potrafi magazynować wodę, jej struktura pozwala na lepszy efekt podsiąkania wód gruntowych, a silny system korzeniowy o dużym zasięgu ma dostęp do zasobów wody zmagazynowanych dużo głębiej.

Dawkowanie i aplikacja

Penergetic-b jest preparatem, który można stosować praktycznie w każdej znanej uprawie zarówno do rozkładu resztek pożniwnych jak i witalizacji gleby.

Rozkład resztek pożniwnych:

Aplikacja odbywa się bezpośrednio na resztki pożniwne w formie oprysku. Preparat może być stosowany z każdą ilością wody zgodnie ze stosowaną w gospodarstwie technologią. Penergetic-b może być aplikowany po zmieszaniu z gnojowicą lub gnojówką. Preparat penergetic-b jest stosowany zarówno w uprawach tradycyjnych jak i uprawach bezorkowych.

Dawkowanie: 300-500 g preparatu na hektar uprawy

Witalizacja gleby:

Preparat Penergetic-b jest stosowany w gospodarstwach rolnych do odbudowy prawidłowych procesów glebowych, wsparcia mikroflory i poprawy jakości prowadzonej produkcji. Stosowany zarówno w uprawach tradycyjnych jak i bezorkowych. Aplikujemy go w formie oprysku w dowolnej ilości wody, zgodnie z posiadaną technologią lub z aplikacją gnojowicy i gnojówki.

Dawkowanie: 300-500 g na hektar uprawy

Penergetic-b stosowany systematycznie jest wsparciem dla roślin w przypadku niedoborów wody. Zdrowa, żyzna gleba potrafi magazynować wodę, jej struktura pozwala na lepszy efekt podsiąkania wód gruntowych, a silny system korzeniowy o dużym zasięgu ma dostęp do zasobów wody zmagazynowanych dużo głębiej.

Masz pytanie?

22 22 40 801

Penergetic-b cechuje łatwość i szybkość aplikacji.

Rozmieszaj Penergetic-b w formie proszku lub płynu do uzyskania jednolitej konsystencji w wodzie i wlej bezpośrednio do opryskiwacza lub rozwadniacza. Tak przygotowany roztwór możesz wlać również do napełnionego gnojowicą beczkowozu. Penergetic-b możesz stosować jako stymulator innych preparatów doglebowych, np Agriker Terra lub Azoter. Będzie on wspierał ich działanie.

Poznaj nas lepiej

Obejrzyj film

Polubmy się

Bądź na bieżąco

Efekty

 

Kilkukrotny wzrost ilości dżdżownic, poprawa struktury gleby, zmniejszenie zużycia Azotu bez utraty wysokości plonu.

Zużycie nawozów azotowych zredukowane o połowę, zmniejszenie podeszwy płużnej, brak widocznych efektów suszy

Intensywny wzrost, głębokie ukorzenienie i brak konieczności przesiewania plantacji po burzy (przesiano 90% plantacji w okolicy)

Kontakt

Wybierz swój region

agroconsult

To Cię zainteresuje:

Krzem – nowe możliwości w stymulacji plonu

Nawożenie krzemem w praktyce

Prawidłowa humifikacja obornika

Penergetic-k w produkcji zwierzęcej

Kondycjonery wody

LignumPlus – skuteczna ochrona roślin