Amoniak w kurnikach - Penergetic-g - ograniczaj amoniak w hodowli

Amoniak w kurnikach – pochodzenie, działanie, metody redukowania.

Amoniak w kurnikach

Amoniak w kurnikach można i należy kontrolować. Jego nadmiar można ograniczać przy pomocy Penergetic-g

Amoniak w kurnikach jest obok dwutlenku węgla czy siarkowodoru gazem o istotnym znaczeniu dla produkcji drobiu. Jego wpływ na stan zdrowia zwierząt jak i efektywnej produkcji zwierzęcej jest bardzo istotny. Jest to wpływ negatywny, warto więc przeciwdziałać jego występowaniu

Amoniak w kurnikach – Źródło powstawania

Głównym źródłem amoniaku na świecie i w kraju jest rolnictwo. Ponad 70% emisji tego gazu pochodzi z odchodów zwierzęcych. NH3 powstaje na skutek rozkładu kwasu moczowego, mocznika przez bakterie. Ulatnianie się amoniaku powoduje znaczące straty azotu. Mogą one sięgać nawet 50% początkowej zawartości tego pierwiastka. Proces uzależniony jest znacząco od wielu czynników takich jak zawartości azotu w pokarmach zwierzęcych, warunków mikrobiologicznych, atmosferycznych, stosowania preparatów obniżających emisję amoniaku.

Szkodliwość amoniaku

Podrażnienia błon śluzowych, stany zapalne, porażenia to najczęściej występujące problemy związane z występowaniem amoniaku w kurnikach. Amoniak występujący w kurnikach nawet w małych ilościach łatwo rozpuszcza się w wodzie, jednocześnie utrzymuje się bez większych problemów na błonach śluzowych co powoduje wyżej wymienione dolegliwości, światłowstręt, nerwowe zachowanie ptaków.  NH3 zwiększa podatność ptaków na choroby wirusowe i bakteryjne. Wykazano działanie gazu na zaburzenia odżywiania i rozwoju drobiu. Amoniak po związaniu się z hemoglobiną tworzy hematynę. Związek ten nie ma możliwości wiązania tlenu, nie bierze więc udziału w procesie oddychania.

Ograniczaj stężenie amoniaku – Penergetic-g

Amoniak w kurnikach

Dobry klimat od początku produkcji to lepszy stan zdrowia drobiu i wyższa wydajność produkcji.

Silny, negatywny wpływ amoniaku w kurnikach wymaga wręcz przeciwdziałania powstawaniu tego gazu. Ograniczenie jego powstawania w produkcji drobiu będzie niosło za sobą podniesienie opłacalności produkcji. Spowodowane to będzie ograniczeniem ilości zachorowań ptactwa, lepszym przyswajaniem pasz, ograniczeniem stresów.

Penergetic-g wprowadza zmiany w procesach biochemicznych pomiotu ograniczając wytwarzanie amoniaku w kurnikach, na pryzmach i innych  miejscach składowania oborniku pochodzącego z kurników. Będąc produktem w pełni naturalnym, nie mającym negatywnego wpływu na zwierzęta i środowisko naturalne Penergetic-g wspiera produkcję zwierzęcą. Szwajcarska, opatentowana technologia stymulacja prawidłowych procesów biochemicznych stosowana jest w koło 50 krajach świata.

Łatwa aplikacja Penergetic-g w formie oprysku i niskie koszty stosowania pozwalają na szybkie działanie bez ponoszenia wysokich kosztów. Litr preparatu starcza na około 1500 metrów kwadratowych kurnika. Sam preparat jest dostępny w formie sypkiej i płynnej. Stosując preparat raz w tygodniu wspierasz stabilizację mikrobiologiczną pomiotu ograniczając wytwarzanie przez nie NH3.

Możesz stosować Penergetic-g w produkcji brojlerów, kaczek, indyków gęsi jak i innego ptactwa. Preparat to również linia przeznaczona do produkcji tuczników jak i bydła.

Poznaj Penergetic-g

Preparat wspierający ograniczanie występowania amoniaku w produkcji zwierzęcej.

Czy inwestować w rozkład resztek?

Poznaj zalety szybkiego i prawidłowego procesu humifikacji resztek.

Penergetic-k – skuteczna humifikacja

Zadbaj o stan zdrowia Twojej hodowli, produkuj opłacalnie.